Flesberg Motorveteran Klubb
Antall besøkende er: 72713
Om klubben
 FMVK
 Historie
 Styret
 Medlemmer
 Bli medlem
 Kontakt
Galleri
Flesberg Motorveteran Klubb

Styret i Flesberg Motorveteran Klubb består av:Leder: Anders Olav Bakke
Nestleder: Ole-Rikhard Halvorsen
Sekretær: Erik Bergan
Kasserer: Kjell Kristian Levorsen
Styremedlem: Vegar Hamre
Vara: Lars Ingebrigtsen
Revisor: Herbjørn Teksle
   
Valgkomite: Marius Rustand
Valgkomite: Svein Tore Johansen
Valgkomite: Hallgeir Andersen