Flesberg Motorveteran Klubb
Antall besøkende er: 54861
Om klubben
 FMVK
 Historie
 Styret
 Medlemmer
 Bli medlem
 Kontakt
Galleri

Styret i Flesberg Motorveteran Klubb består av:Leder: Anders Olav Bakke
Nestleder: Robert Rugland
Sekretær: Pål Håkon Hvamb
Kasserer: Kjell Kristian Levorsen
Styremedlem: Vegar Hamre
Vara: Lars Ingebrigtsen
Revisor: Herbjørn Teksle
   
Valgkomite: Bjørn Bakke
Valgkomite: Ole Kristian Ulland
Valgkomite: Hallgeir Andersen