Flesberg Motorveteran Klubb
Antall besøkende er: 54859
Om klubben
 FMVK
 Historie
 Styret
 Medlemmer
 Bli medlem
 Kontakt
Galleri
For å bli medlem i klubben kan du sende en e-post til innmelding@motorveteran.net

Fyll inn navn, adresse, telefon nr, e-postadresse (hvis en annen enn den du sender fra), fødselsår og dato.

Kontingenten på kr 200,- betales til kontonr: 2361.60.15982