Flesberg Motorveteran Klubb
Antall besøkende er: 72711
Om klubben
 FMVK
 Historie
 Styret
 Medlemmer
 Bli medlem
 Kontakt
Galleri
Flesberg Motorveteran Klubb

For å bli medlem i klubben kan du sende en e-post til innmelding@motorveteran.net

Fyll inn navn, adresse, telefon nr, e-postadresse, fødselsår.

Medlemskontingent: kr 200 pr år
Medlemskontingent barn/ungdom (til og med det året du fyller 18 år): kr 100 pr år

Kontingenten betales til kontonr: 2361.60.15982

Eller på Vipps